Lovpligtige eftersyn

Lad os hjælpe jer med det

OPNÅ DET FULDE OVERBLIK

Lad os stå for jeres lovpligtige eftersyn. Vi funktionstester og laver den komplette lovpligtige dokumentation af det elektrisk værktøj, stiger, nød- og panikbelysning, røglemme, tekniske alarmer osv.

Vi registrerer i READUNIT®, hvorefter I kan scanne og følge udstyret

Altid klar til uanmeldt audit Med Readunits app, har du altid adgang til din dokumentation

Vi ved af erfaring, at der dagligt er mange gøremål i en virksomhed. Nogle opgaver, bliver nedprioriteret, ikke fordi man ikke gerne vil opfylde reglerne, men fordi man har travl med at udføre firmaets kerneopgaver. Nogle af disse opgaver er netop de lovpligtige eftersyn og dokumentationen.

Vær altid klar til en uanmeldt audit, hvad enten det gælder Arbejdstilsynet, Brand myndigheder eller ISO certificering eller andet. Vi efterser hvert år mere end 3.500 forskelige stykker udstyr for vores kunder. Vi kommer hos Mamoet Wind, Kommuner, Lejerbo, Skoler, Ældre centre, Pleje centre, Genbrugspladser m.fl.

Vi klarer funktionstest og dokumentation

Glem alt om hvad og hvornår, der skal testes - vi tager os af det.

Røgventilation & ADBL anlæg Lad os udføre inspektion og funktionsteste jeres røgventilation og ADBL

For at mindske brandspredning, etableres der ofte automatisk branddørsluknings anlæg. For at lette dagligdagen, holdes branddøre og porte åbne under normal drift (de må IKKE spærres). I tilfælde af brand, lukkes disse døre/porte automatisk.

Man kan fortsat benytte adgangsvejen, men de bliver ikke fastholdt i åben stilling.

Nødbelysning Regler er udstukker af både Sikkerhedsstyrelsen, Brand og Bygningsreglementet

“Nødbelysning er en overordnet betegnelse for flugtvejsbelysning og reservebelysning. Flugtvejsbelysning består dels af belysning af udgangsskilte (piktogram med person i løb), dels af panikbelysning.”

Vi kan hjælpe jer med at overholde disse regler

KONTAKT OS

Send dine oplysninger, så kontakter vi dig inden for 24 timer


    Gem vores kontaktoplysninger

    Scan QR koden med dit kamera, så bliver vores kontaktdata automatisk tilføjet til dine kontakter på din smartphone.

    Hurtigt og enkelt.